Projekty

Těžištěm činnosti je průmyslové inženýrství, projekty a návrhy řešení pro optimalizaci provozu.

Racionální práci na technologickém projektu předchází shoda na jediném optimálním řešení.

Návrh řešení zpravidla vzniká v přechozí fázi ve více variantách na základě diskuze Vašeho záměru a dalších skutečností. Součástí projektu je pak precizní zadání pro stavební připravenost, řemesla, definování rozhraní, konstrukční výkresy, koordinační výkresy, harmonogramy montáží, uvedení do provozu, atd.

V průběhu projektu spolupracujeme s renomovanými výrobci – našimi partnery.

1.
Diskuze Vašeho záměru,
zisk základních informací

2.
Analýza a tvorba
variant návrhu řešení

3.
Předložení variant návrhů,
výběr optimálního řešení

4.
Příprava projektu, výkresy konstrukce, stavba, řemesla

5.
Realizace: konstrukce, výroba, instalace, zprovoznění

6.
Zajištění podpory servisu,
dodání náhradních dílů

 

DODÁVÁME VÝROBNÍ LINKY, zařízení a stroje pro producenty sušenek, cereálií, snacků, pizzy, cukrovinek, knedlíků, hamburgerů, pro zpracovatele ovoce, zeleniny, gastrovýrobny polotovarů apod., komplexně od vstupu surovin, míchání včetně vaření, pečení, chlazení, šokového mrazení, robotizace, balení i automatizovaného skladování.

Ukázky projektů

Napište nebo zavolejte

Kontaktní formulář

    +420 602 121 007

    +420 601 50 90 97